Pakiet onkologiczny od 1 stycznia 2015 r.

Pakiet onkologiczny od 1 stycznia 2015 r.

W styczniu 2015 roku wejdą w życie zmiany wprowadzające w polskiej służbie zdrowia tzw. pakiet onkologiczny. To, czy pacjent chory na nowotwór złośliwy przeżyje, zależy przede wszystkim od wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium.

więcej »
Oksfordzka debata o Kostiuchnówce

Oksfordzka debata o Kostiuchnówce

Już po raz 5. – tym razem w formie debaty oksfordzkiej – odbyła się konferencja „Kostiuchnówka – tam rodziła się niepodległość”. W tym roku do jej stałych organizatorów, a więc gospodarza spotkania – Komendy Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Centrum ...

więcej »
Największa wigilia

Największa wigilia

300 osób dotkniętych boleśnie przez los, samotnych, bezrobotnych, ubogich a także bezdomnych uczestniczyło w wigilii charytatywnej organizowanej już po raz dwudziesty przez Radio Łódź, przy współpracy Caritas Archidiecezji Łódzkiej i PCK.

więcej »
Zamówienia publiczne
Usługa utrzymania czystości w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Data ogłoszenia: 04-11-2014 więcej Zakup urządzeń sieciowych
Data ogłoszenia: 29-10-2014 więcej
Komunikaty prasowe
Uprzejmie informujemy, że 24 i 31 grudnia 2014 roku Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym Wydział Spraw Obywatelskich ...
Data ogłoszenia: 2014-12-19 więcej We wtorek, 16 grudnia 2014 roku, o godzinie 12:00, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wręczy 23 ...
Data ogłoszenia: 2014-12-15 więcej
  Patronat honorowy
  Zdrowie
  Dialog społeczny
  Unia Europejska

Patronat honorowy

Patronat Honorowy Wojewody Łódzkiego lub udział w Komitecie Honorowym jest szczególnym wyróżnieniem wybranych przedsięwzięć na terenie województwa łódzkiego, podkreślającym charakter wydarzenia o istotnym znaczeniu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym dla regionu.  

czytaj więcej »

Dialog społeczny

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w województwie łódzkim rozpoczęła swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego oraz Zarządzenia Nr 123/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie utworzenia WKDS.
czytaj więcej
Interview
Rozmawiamy z Robertem Grudniem, artystą muzykiem, kompozytorem, historykiem
'
Łączę muzykę z dziejami Ojczyzny
'
Obejrzyj archiwum wywiadów
Elektroniczne Zarządzanie DokumentacjąNa powódź mam planNagroda gospodarcza województwa łódzkiegoSerwis "Niepodległość"Wojewódzkie Centrum Zarządzania KryzysowegoLokalizacja urzędu
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Program Bezpieczeństwa Powodziowego
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
 • Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
 • Łódzkie w Brukseli
 • Raport „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe”
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • EkoAktywni
 • Przedsięwzięcia dofinansowane