Urzędnicy kupili pisankę i wsparli dzieci

Urzędnicy kupili pisankę i wsparli dzieci

„Ulotne piękno” – pisankę o takim tytule wylicytował podczas aukcji „Malowane nadzieją” wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, w imieniu i za środki pochodzące ze składki pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, administracji zespolonej i instytucji współpracujących z Wojewodą.

więcej »
Obrady starostów w ŁUW

Obrady starostów w ŁUW

Już po raz kolejny w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbył się Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego. Z tej okazji do Łodzi przyjechali starostowie i członkowie zarządów powiatów. Spotkaniu przewodniczył starosta wieruszowski Andrzej Szymanek, a obradom przysłuchiwała się wojewoda łódzki Jolanta ...

więcej »
Zasłużeni dla Polski i gminy Ksawerów

Zasłużeni dla Polski i gminy Ksawerów

Nie jest dziełem przypadku, że 56. uroczysta sesja Rady Gminy Ksawerów odbyła się w gościnnych progach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, noszącego zobowiązujące imię bohaterskiego dowódcy 161 Eskadry Myśliwskiej Armii "Łódź" we wrześniu 1939 roku – majora pilota Władysława ...

więcej »
Zamówienia publiczne
Zakup dla Placówki Straży Granicznej w Łodzi, urządzeń niezbędnych do kontroli osób przylatujących i wylatujących z terytorium Rzeczpospolitej ...
Data ogłoszenia: 16-04-2014 więcej Świadczenie usług poligraficznych
Data ogłoszenia: 02-04-2014 więcej
Komunikaty prasowe
Program wizyty prezydenta Republiki Mołdawii w Łodzi 15 kwietnia 2014 r.
Data ogłoszenia: 2014-04-11 więcej W piątek, 11 kwietnia 2014 r., o godz. 11.00, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wręczy akty nadania obywatelstwa ...
Data ogłoszenia: 2014-04-10 więcej
  Patronat honorowy
  Zdrowie
  Dialog społeczny
  Unia Europejska

Patronat honorowy

Patronat Honorowy Wojewody Łódzkiego lub udział w Komitecie Honorowym jest szczególnym wyróżnieniem wybranych przedsięwzięć na terenie województwa łódzkiego, podkreślającym charakter wydarzenia o istotnym znaczeniu społecznym, gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym dla regionu.  

czytaj więcej »

Dialog społeczny

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w województwie łódzkim rozpoczęła swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego oraz Zarządzenia Nr 123/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie utworzenia WKDS.
czytaj więcej
Interview
Rozmawiamy z Panem Mieczysławem Górą - wicedyrektorem Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi, z-cą kierownika badań rządowych w Kijowie-Bykowni w latach 2001-2012
'
Polskie i ukraińskie ofiary zbrodni stalinowskich znalazły godne miejsca spoczynku i upamiętnienia
'
Obejrzyj archiwum wywiadów
Elektroniczne Zarządzanie DokumentacjąNa powódź mam planNagroda gospodarcza województwa łódzkiegoSerwis "Niepodległość"Wojewódzkie Centrum Zarządzania KryzysowegoLokalizacja urzędu
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Program Bezpieczeństwa Powodziowego
 • Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
 • Łódzkie w Brukseli
 • Raport „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe”
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami