Rozstrzygnięcia nadzorcze

Miesiąc:
30 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 30 kwietnia 2018 r. do Rady Gminy Maków znak PNIK-I.4131.291.2018 stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/229/18 Rady Gminy Maków z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Maków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
30 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.315.2018 z 30 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LIII/661/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim, w całości.
30 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.288.2018 z 30 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność § 2 uchwały Nr LV/352/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na majątek Gminy Lutomiersk nieruchomości położonej w obrębie Babice, gmina Lutomiersk.
30 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/229/18 Rady Gminy Maków z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Maków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 3 kwietnia 2018 r.
26 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.327.2018 z 26 kwietnia 2018 r., stwierdzające nieważność uchwały XLI/435/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szczerców na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w części, tj. w zakresie kolumny drugiej zatytułowanej “Nr okręgu wyborczego” znajdującej się w załączniku do ww. uchwały.
26 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.324.2018 z 26 kwietnia 2018 r., stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/226/18 Rady Gminy Maków z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Maków na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, w części, tj. w zakresie kolumny czwartej zatytułowanej “Numer okręgu wyborczego” znajdującej się w załączniku do ww. uchwały.
26 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.320.2018 z 26 kwietnia 2018 r., stwierdzające nieważność uchwały Nr XXX/182/2018 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kiełczygłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w części, tj. w załączniku do ww. uchwały w zakresie wyrazów: “Okręg wyborczy nr 1”, Okręg wyborczy nr 2”, “Okręg wyborczy nr 1”, Okręg wyborczy nr 2”, “Okręg wyborczy nr 3”, Okręg wyborczy nr 4”, “Okręg wyborczy nr 5”, Okręg wyborczy nr 6”, “Okręg wyborczy nr 7”, Okręg wyborczy nr 8”, “Okręg wyborczy nr 9”, Okręg wyborczy nr 10”, “Okręg wyborczy nr 11”, Okręg wyborczy nr 12”, “Okręg wyborczy nr 13”, Okręg wyborczy nr 14” i “Okręg wyborczy nr 15”.
26 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.318.2018 z 26 kwietnia 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/196/18 Rady Gminy w Lututowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lututów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w części, tj. w załączniku do ww. uchwały w zakresie wyrazów: “Okręg wyborczy nr 1”, “Okręg wyborczy nr 2”, “Okręg wyborczy nr 3”, “Okręg wyborczy nr 6”, “Okręg wyborczy nr 7”, “Okręg wyborczy nr 8”, “Okręg wyborczy nr 9”, “Okręg wyborczy nr 10”, “Okręg wyborczy nr 11”, “Okręg wyborczy nr 12”, “Okręg wyborczy nr 13”, “Okręg wyborczy nr 14”, “Okręg wyborczy nr 15”, “Okręg wyborczy nr 4” i “Okręg wyborczy nr 5”.
26 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.316.2018 z 26 kwietnia 2018 r., stwierdzające nieważność uchwały nr XXXV/199/18 Rady Gminy w Galewicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w części, tj. w załączniku do ww. uchwały w zakresie wyrazów: “Okręg wyborczy nr 1”, “Okręg wyborczy nr 2”, “Okręg wyborczy nr 3”, “Okręg wyborczy nr 4”, “Okręg wyborczy nr 12”, “Okręg wyborczy nr 5”, “Okręg wyborczy nr 6”, “Okręg wyborczy nr 15”, “Okręg wyborczy nr 9”, “Okręg wyborczy nr 10”, “Okręg wyborczy nr 7”, “Okręg wyborczy nr 8”, “Okręg wyborczy nr 13”, “Okręg wyborczy nr 14” i “Okręg wyborczy nr 11”.
26 kwietnia 2018 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.286.2018 z 26 kwietnia 2018 r., stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr XXXV/198/18 Rady Gminy Biała z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała w 2018 r. w następującym zakresie: 1) w pkt 3 załącznika w zakresie wyrazów “Funkcję koordynatora działań pełnią pracownicy Urzędu Gminy: Kazimierz Ciebielski (tel. 691 719 283)” 2) pkt 6 załącznika ppkt 1, 2, 4.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane