Zarządzenia wojewody

Miesiąc:
Numer163
Data11 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 163/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy Inspektora Ochrony Danych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer162
Data11 czerwca 2019
Tytuł zarządzenia Zarządzenie Nr 162/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer161
Data11 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 161/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia i warunków przyznania Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego na rok 2019
Pliki do pobrania


Numer160
Data10 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 160/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
Pliki do pobrania


Numer159
Data10 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 159/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer158
Data10 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 158/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer157
Data10 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 157/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia udziału Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej
Pliki do pobrania


Numer156
Data10 czerwca 2019
Tytuł zarządzenia Zarządzenie Nr 156/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer155
Data10 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 155/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Pliki do pobrania


Numer154
Data10 czerwca 2019
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Nr 154/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa
Pliki do pobrania


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane