Aktualności

Gloria Artis dla „Harmonii”
28 maja 2011

Łódzkie Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia” jest jednym z najstarszych polskich chórów. Powstał w 1886 roku jako parafialny zespół przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W uznaniu zasług minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał chórowi srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Podczas koncertu w kościele luterańskim św. Mateusza, gdzie śpiewacy „Harmonii” wspólnie z chórem Politechniki Łódzkiej wykonali po mistrzowsku „Te Deum” Georgesa Bizeta, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wręczyła dyrygentowi Jerzemu Rachubińskiemu ministerialne wyróżnienie.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane