Aktualności

Prof. Roman Goś wojewódzkim konsultantem w dziedzinie okulistyki
27 sierpnia 2012

Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wręczyła prof. dr hab. n. med. Romanowi Gosiowi akt powołania na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki na 5-letnią kadencję od 1 września 2012 roku. W tej chwili Pan profesor sprawuje powyższą funkcję na podstawie aktu powołania z 10 kwietnia 2012 roku na okres do 6 miesięcy.

Prof. Roman Goś jest kierownikiem Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej II Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów. Pan profesor, który w 1969 roku ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, w 1976 roku obronił pracę doktorską, w 1984 roku uzyskał habilitację, a w 1994 roku – otrzymał tytuł profesora.

W macierzystej uczelni prof. Roman Goś był: prodziekanem Wydziału Lekarskiego (1991 – 1992) i kierownikiem Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej (1991 – 2002). Od 2008 jest prodziekanem Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W latach 1995 – 2002 Pan profesor pełnił funkcję konsultant ds. Okulistyki Wojskowej Służby Zdrowia. Obecnie jest członkiem dwóch komisji Ministerstwa Zdrowia: ds. akredytacji oddziałów okulistycznych i egzaminów specjalizacyjnych.

Profesor Roman Goś znany jest z działalności w Polskim Towarzystwie Okulistycznym – na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, a także w Wojskowej Izbie Lekarskiej.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane