Aktualności

Inauguracja na piękne głosy, chór i wiolonczelę...
2 października 2012

Tak pięknym, dodajmy - własnym wykonaniem Gaude Mater Polonia i Gaudeamus Igitur nie może się zapewne pochwalić żadna z łódzkich szkół wyższych. Ale czyż mogło to zaskoczyć gości zgromadzonych w sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, skoro uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013 w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi?...

Z okolicznościowego przemówienia rektora uczelni – prof. AM Cezarego Saneckiego oraz z wielu wystąpień dostojnych gości można było dowiedzieć się wiele o znaczącym, niekwestionowanym dorobku łódzkiej Akademii Muzycznej na różnych polach - nie tylko dydaktycznym, ale także, na przykład, popularyzatorskim czy też inwestycyjnym.

Jest to uczelnia, która zajmuje 2. miejsce w rankingu polskich szkół artystycznych i - jako jedna z 3 wyższych szkół muzycznych w Polsce - szczyci się prestiżowym certyfikatem europejskim. Studenci i absolwenci Akademii Muzycznej w Łodzi mogą też pochwalić się licznymi nagrodami, przywiezionymi z międzynarodowych i krajowych festiwali muzycznych i śpiewaczych. Łódzka szkoła przywiązuje ponadto dużą wagę do popularyzacji muzyki w Łodzi i regionie, organizując cykliczne koncert i wieczory muzyczne.

Dość powszechnie znany jest też rozmach, z jakim Akademia Muzyczna w Łodzi realizuje kilka dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, korzystając umiejętnie z funduszy europejskich. Wystarczy tylko wspomnieć o zaawansowanej budowie sali koncertowej oraz Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej, jak również przyjrzeć się, jak z roku na rok siedziba uczelni odzyskuje swoją dawna świetność.

Głównymi bohaterami uroczystej inauguracji w Pałacu Poznańskiego byli jednak przede wszystkim studenci pierwszego roku, którzy złożyli ślubowanie i odebrali indeksy, a także ich starsi koledzy - najlepsi absolwenci studiów I i II stopnia, którzy w obecności dostojnego audytorium odebrali wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce. W tym roku studia stacjonarne w łódzkiej akademii rozpoczęło 104 studentów. Ogółem w Łodzi kształci się 667 przyszłych muzyków, w tym 40 obcokrajowców.

Nie zapomniano także o zasłużonych pracownikach naukowych łódzkiej Akademii Muzycznej. Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” została uhonorowana: prof. AM dr hab. Urszula Kryger. Ponadto Złotym Krzyżem Zasługi wyróżnieni zostali profesorowie: Janusz Kopczyński, Maria Korecka-Soszkowska, Ewa Piasecka i Bogusław Pikała, a Srebrnym Krzyżem Zasługi: Elżbieta Aleksandrowicz i Urszula Kryger. Wręczono również prestiżową nagrodę Poznanski Davey Prize za osiągnięcia w roku akademickim 2011/2012 dla najlepszego kwartetu smyczkowego studentów. Odebrała ją przedstawicielka zespołu „Avvivando”, działającego pod opieka prof. Tomasza Bartosiaka.

Interesujący wkład inauguracyjny „Duch narodu w dźwiękach. O stylu narodowym w muzyce polskiej wczoraj i dziś” wygłosił starszy wykładowca Janusz Janyst, po czym z owacyjnym przyjęciem zgromadzonej w sali Lustrzanej publiczności spotkały się występy: Tomasza Darocha (wiolonczela), któremu towarzyszyła Agata Lichoś (fortepian) oraz Emilii Zielińskiej (sopran), Łukasza Załęskiego (tenor) i Ewy Szpakowskiej (fortepian).

W uroczystej inauguracji roku akademickiego w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi uczestniczyli między innymi goście ze stolicy: podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Maciej Klimczak oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Monika Smoleń. Z zaproszenia skorzystali również hierarchowie kościołów: rzymsko-katolickiego i ewangelickiego - ks. bp Ireneusz Pękalski z archidiecezji łódzkiej oraz biskup diecezjalny diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – ks. bp Jan Cieślar. Obecny był senator RP Ryszard Bonisławski, a władze Łodzi i województwa reprezentowali między innymi: prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak oraz – w imieniu wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej – dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Sławomir Wasilczyk. Przybyli także delegaci senatów innych łódzkich uczelni.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane