Aktualności

Seniorzy na ratunek!
24 stycznia 2013

Kilkudziesięciu seniorów wypełniło małą salę obrad Rady Miejskiej w Łodzi, by uczestniczyć w kilkugodzinnym szkoleniu z zakresu podstaw udzielania pierwszej pomocy ofiarom nieszczęśliwych wypadków oraz innych zdarzeń zagrażających życiu. Tym razem to właśnie ludzie starsi, ale ciągle w pełni sił witalnych, wysłuchali kolejnego, interesującego wykładu z pokazem i ćwiczeniami praktycznymi, ujętego w programie „Bezpieczne Województwo Łódzkie – pierwsza pomoc to łatwe”.

Zajęcia zostały przygotowane i fachowo przeprowadzone przez ratowników Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wykazujący duże zainteresowanie i bardzo aktywni seniorzy od razu mogli sprawdzić świeżo nabyte umiejętności, korzystając z nowoczesnych urządzeń (między innymi defibrylatorów), fantomów oraz najnowszych środków opatrunkowych. Obchodzący w tych dniach swoje święto babcie i dziadkowie mogli, na przykład, nauczyć się, jak pomagać wnuczkom - przede wszystkim tym najmniejszym - w razie zagrożenia ich życia, posługując się profesjonalnym fantomem niemowlęcia.

Celem programu „Bezpieczne Województwo Łódzkie – pierwsza pomoc to łatwe” jest szeroko pojęta edukacja dorosłych i dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy, polegająca między innymi na szkoleniach, wykładach i udostępnianiu materiałów edukacyjnych. Do tej ratownicy z zaangażowanego w program Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dzielili się już swoją wiedzą i umiejętnościami z łódzkimi wolontariuszami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Członkiem Komitetu Honorowego tego pożytecznego przedsięwzięcia jest wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane