Aktualności

Zasłużył się dla kultury polskiej...
19 marca 2013

Dariusz Młynarczyk otrzymał z rąk wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego. W kameralnej uroczystości, która z tej okazji odbyła się w gabinecie Pani wojewody, uczestniczył również wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, a odznaczonemu towarzyszyła jego żona.

Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” honorowane są osoby wyróżniające się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Dariusz Młynarczyk, który dał się poznać jako zaangażowany promotor kultury i sztuki, jest przyjacielem niepełnosprawnych uczniów – przygotowuje ich z dużym powodzeniem do konkursów plastycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Jego podopieczni są laureatami wielu nagród i zdobywcami licznych wyróżnień w rywalizacji ze swymi rówieśnikami z naszego regionu i całej Polski.

Na organizowane przez Dariusza Młynarczyka aukcje Twórczości Plastycznej Dzieci Niepełnosprawnych swoje prace przekazują wybitni artyści polscy i zagraniczni. Z myślą o potrzebach dzieci niepełnosprawnych Dariusz Młynarczyk podarował też wykonaną przez siebie pisankę na jubileuszową 10. aukcję strusich pisanek „Malowane nadzieją”. Jej celem było zebranie pieniędzy na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci niepełnosprawnych.

Dariusz Młynarczyk angażuje się także w życie Głowna, w którym mieszka. Materialnymi dowodami tego zaangażowania mogą być chociażby zaprojektowane przez niego odznaki: Honorowego Obywatela Miasta Głowna oraz Obywatela Zasłużonego dla Miasta Głowna.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane