Aktualności

15-lecie powiatu zgierskiego: ten powiat się udał
23 listopada 2013

Pierwszy starosta zgierski Józef Dziemdziela odebrał z rąk premiera Jerzego Buzka akt świadczący o powstaniu tego powiatu 23 listopada 1998 roku. Dokładnie – co do dnia – piętnaście lat później mieszkańcy, władze i sympatycy powiatu zgierskiego uczcili rocznicę jego utworzenia.

Na zaproszenie obecnego starosty zgierskiego Krzysztofa Kozaneckiego na uroczystości w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu przyjechało wielu gości, wśród nich parlamentarzyści: Agnieszka Hanajczyk, Cezary Olejniczak i Andrzej Owczarek, a także wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. Odliczyli się również wszyscy, którzy w minionych latach stali na czele powiatu zgierskiego: Józef Dziemdziela, Grzegorz Leśniewicz (pełnił funkcję dwukrotnie), Lesław Jarzębowski i Jacek Socha. Na uroczystościach nie zabrakło włodarzy gmin i miast leżących w granicach powiatu.

- Jak mówi chińskie przysłowie, dom jest nie tam, gdzie łóżko, ale tam, gdzie na nas czekają. W powiecie zgierskim czuję się jak w domu - stwierdziła ciepło przyjęta Jolanta Chełmińska. Pani wojewoda wraz z Krzysztofem Kozaneckim wręczyła blisko siedemdziesięciu mieszkańcom powiatu odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę.

W nagranym wcześniej i odtworzonym podczas uroczystości wywiadzie mieszkańców pozdrowił były premier Jerzy Buzek. Mówił, że zgodnie z zamysłem twórców reformy administracyjnej, powiaty miały być powrotem do tradycyjnego pojmowania ziem lokalnych. Społeczności liczące około 100 tys. członków dobrze się rozwijają. Powiat zgierski jest zgodny z tą wizją – ma duże: powierzchnię i populację. – Leży blisko Łodzi, ale jednak jest odrębny. Ten powiat się udał – podsumował Jerzy Buzek.

Powiat zgierski ma 855,18 km kwadratowych. Zamieszkuje go blisko 165 tys. osób. Centralne położenie, znajdujące się na terenie powiatu: przecięcie autostrad północ-południe i wschód-zachód oraz podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – to wszystko stworzyło możliwości rozwoju i znacznie uatrakcyjniło tamtejsze tereny inwestycyjne.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane