Aktualności

„Sieć szpitali” od 1 października!
11 września 2017

Od 1 października 2017 r. wchodzą w życie zapisy ustawy wprowadzające tzw. „sieć szpitali”, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Kompleksowa opieka nad pacjentem, lepsza dostępność do poradni przyszpitalnych oraz zapewnienie korzystniejszych warunków funkcjonowania szpitali – to główne cele utworzenia sieci szpitali. W sieci znajdą się szpitale szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. W Łódzkiem w sieci szpitali znalazło się 36 placówek medycznych, które na co dzień opiekują się pacjentami na podstawie kontraktu z ŁOW NFZ.

Przypominamy, że w każdą środę pracownicy NFZ dyżurują w różnych szpitalach i informują o sieci szpitali. Szczegóły: http://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/7763-srody-z-low-nfz-wszystko-o-siec-iszpitali

Więcej informacji o sieci szpitali: http://siecszpitali.mz.gov.pl/

Więcej informacji o programie LEKI 75+: http://75plus.mz.gov.pl/

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane