Aktualności

Edukacja dla dzieci z potrzebami
11 września 2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany w opiece nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zasadniczym celem wprowadzonych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej, a także zapewnienie wszechstronnego wsparcia uczniów niepełnosprawnych, chorych czy mających problemy z funkcjonowaniem w placówce oświatowej.

– To spójny system, który wprowadza trzy zasadnicze zmiany – mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej łódzki kurator oświaty, Grzegorz Wierzchowski.

Pierwsza z nich dotyczy nauczania indywidualnego. Uczeń chory, który otrzymał orzeczenie o takim właśnie trybie nauki, realizuje zadania edukacyjne w domu. Od 1 września 2017 r., bez konieczności długotrwałego załatwiana wszelkich zaświadczeń, może w każdej chwili wrócić do rówieśników i uczyć się z nimi. Resort oświaty uznał, że uczeń, któremu choroba nie przeszkadza w życiu szkolnym, powinien być w nie włączony.

- Według nowych przepisów, uczeń z niepełnosprawnością nie musi dzisiaj uzyskiwać orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego. Może realizować zajęcia w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – podkreślał łódzki kurator oświaty. Z kolei dla grupy uczniów, którzy mają problem z funkcjonowaniem szkolnym – np. z powodu fobii czy depresji – dyrektor, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Pozwala ona na odbywanie części zajęć z klasą bądź indywidualnie. Wszystko w zależności od potrzeb i możliwości konkretnego dziecka.

Co ważne, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało platformę odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania. Pod adresem (edukacjawlaczajaca@men.gov.pl) specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania, dotyczące opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane