Aktualności

Nowy konsultant w dziedzinie kardiologii
14 marca 2018

Jarosław Dróżdż odebrał akt powołania na konsultanta wojewódzkiego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim z rąk wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka.

Jarosław Dróżdż został nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii. Obecnie jest kierownikiem Kliniki Kardiologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi. Posiada specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z chorób wewnętrznych oraz pierwszego stopnia z kardiologii. Nowy konsultant wojewódzki jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w Warszawie. Jarosław Dróżdż został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz trzykrotnie odebrał Nagrodę Polskiego Towarzystwa Naukowego. W ramach swojej działalności dydaktycznej był promotorem 15 ukończonych przewodów doktorskich oraz recenzentem 9 wniosków w sprawie nadania tytułu profesora, a także od 2009 roku pełni funkcję przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z Kardiologii.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane