Aktualności

Regionalna konferencja „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”
9 lipca 2018

W siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyła się regionalna konferencja „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, przygotowana w ramach jubileuszu 100 – lecia Polskiej Polityki Społecznej. W wydarzeniu wzięli udział Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska i wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Konferencja składała się z dwóch paneli. W pierwszym poruszano tematy związane z uwarunkowaniami historycznymi polityki społecznej w Polsce, natomiast drugą część poświęcono problemom starości oraz niepełnosprawności z jakimi borykały się społeczności na przestrzeni ostatnich stu lat.

- Problematyka regionalnej konferencji została określona w sposób nieprzypadkowy. W swojej długiej, intensywnej, a także burzliwej historii - doświadczyła wszelkich możliwych społecznych przemian – podkreślił wojewoda łódzki Zbigniew Rau, po czym dodał: w XIX wieku ludzie pochodzący z różnych środowisk: przedsiębiorcy czy osoby ze związków wyznaniowych, dostrzegli potrzebę czegoś co zapewni im społeczną harmonię - w ten sposób powstały podwaliny do tworzenia polityki społecznej – zaznaczył wojewoda łódzki.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska, mówiąc o teraźniejszej polityce społecznej odniosła się do propozycji rządu Prawa i Sprawiedliwości, kierowanych do obywateli. Podsekretarz Stanu, zwróciła uwagę na to, że programy takie jak: „500+”, „Maluch+”, „Dobry Start” czy „Senior+”, pozwalają dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących grup społecznych.

Konferencji towarzyszyła mobilna wystawa:  „100 lat Polityki Społecznej w Polsce”.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW Piotr Cieplucha, z-ca dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW Małgorzata Pyka, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Artur Olsiński, wicedyrektor w Gabinecie Prezesa ZUS Beata SamorajCharitonow, prof. ndzw. Uniwersytetu Łódzkiego Jerzy Krzyszkowski, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych Agnieszka Niedźwiedzka.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane