Aktualności

Wizyta premiera w województwie łódzkim
11 września 2018

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki złożył kwiaty pod pomnikiem mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala w szańcu w Anielinie, odwiedził Zakład Usług Taborowych ,,REMTRAK” w Idzikowicach, uczestniczył w spotkaniu w ramach programu „Czyste powietrze” w Opocznie oraz odwiedził zakład Ceramika Paradyż. Premierowi towarzyszył m.in. wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Podczas wizyty w Zakładzie Usług Taborowych ,,REMTRAK” w Idzikowicach premier razem z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską ogłosił podniesienie płacy minimalnej do kwoty 2250 zł.

- Chcemy, aby polska gospodarka rozwijała się nie na niskich, ale na rosnących płacach – powiedział szef rządu prezentując decyzję Rady Ministrów. Zaznaczył, że płaca minimalna pod koniec 2015 roku wynosiła 1750 zł, a proponowana w przyszłym roku będzie o 500 zł wyższa.

Szef rządu podkreślił, że przyjęta przez Radę Ministrów wysokość płacy minimalnej na 2019 rok jest efektem, dialogu zarówno ze środowiskiem pracodawców, jak i przedstawicielami pracowników. Premier przypomniał, że za rządów opozycji wszystkie reprezentatywne związki zawodowe opuściły komisję trójstronną. - Tymczasem my pokazujemy, czym jest prawdziwy dialog społeczny – zaznaczył.

- Polacy, którzy są narodem pracowitym zasługują na bezpieczeństwo finansowe, na uczciwe i godne życie – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Następnie premier Mateusz Morawiecki odwiedził Opoczno. Tam przedstawił główne założenia nowego programu ,,Czyste Powietrze”. W jego ramach, rząd przez 10 lat przeznaczy 100 mld zł na termomodernizację budynków. - To jest również realna część naszego programu samorządowego: niższe rachunki, ciepły dom, czyste powietrze, zdrowsi ludzie, lepszy klimat - podkreślał premier Mateusz Morawiecki.

Szczegóły programu przedstawił minister środowiska Henryk Kowalczyk. - Proponujemy kompleksowe rozwiązanie: wymianę źródła ogrzewania, a także termomodernizację, polegającą na ociepleniu ścian i sufitów oraz wymianie okien i drzwi.

Na koniec wizyty w powiecie opoczyńskim premier odwiedził zakład Ceramika Paradyż. Tam spotkał się z władzami i pracownikami firmy.

*Na podstawie materiałów Kancelarii Premiera
 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane