Aktualności

WRDS o inwestycjach drogowo-kolejowych
13 września 2018

W Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu wziął udział wojewoda Zbigniew Rau oraz wicewojewoda Karol Młynarczyk.

Podczas obrad dyskutowano o rozwoju gospodarczym województwa łódzkiego, o jego priorytetach i stanie realizacji inwestycji drogowo-kolejowych. Głos w tej sprawie zabrali: dyrektor Biura Planowania Przestrzennego WŁ Ewa Paturalska-Nowak oraz zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWŁ Teresa Woźniak.

Uczestnicy rozmawiali również o wpływie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji na rozwój gospodarczy w województwie łódzkim. Nową ustawę scharakteryzowała dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości UMWŁ Ewa Florczyk oraz dyrektor Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek Michalik.

W wydarzeniu wzięli udział również: dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa ŁUW Marek Jacek Michalak, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz oraz prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej Michał Haze.

 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane