Aktualności

Wojewoda odznaczył pracowników PŁ
7 listopada 2018

Uroczystość wręczenia odznaczeń pracownikom i studentom PŁ odbyła się w auli widowiskowej Politechniki Łódzkiej. Wojewoda łódzki Zbigniew Rau uhonorował 72 osoby odznaczeniami państwowymi.

Zbigniew Rau wręczył Złoty Krzyż Zasługi, siedem Srebrnych Krzyży Zasługi, siedem Brązowych Krzyży Zasługi, 21 Medali Złotych za Długoletnią Służbę, 15 Medal Srebrnych za Długoletnią Służbę i 21 Medali Brązowych za Długoletnią Służbę. Łódzki wicekurator oświaty Jolanta Kuropatwa uhonorowała 19 osób medalami Komisji Edukacji Narodowej. Z kolei rektor Politechniki Łódzkiej Sławomir Wiak przyznał 27 odznak Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej, 13 medali „Za zasługi dla tradycji Politechniki Łódzkiej” oraz 14 nagród dla najlepszych studentów.

- Dzisiaj uczelnia i resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwo Polskie staje przed Wami, by wyrazić Państwu swoje uznanie i wdzięczność – powiedział wojewoda łódzki i dodał: - Z reguły dzień, w którym jesteśmy nagradzani oraz odznaczani to jest czas wspomnień dotyczących naszej drogi życiowej, która nas do tego dnia nas prowadziła.

Zbigniew Rau powiedział: - Niezależnie kim państwo dzisiaj są: czy studentami, czy emerytowanymi profesorami Politechniki Łódzkiej należycie Państwo do tej samej wspólnoty akademickiej, w której znaleźliście się Państwo z własnego wyboru. W tej wspólnocie budowaliście Państwo mozolnym wysiłkiem swój autorytet. Najpierw biorąc odpowiedzialność za siebie samych – za swój rozwój, a potem dokonując już dużo bardziej wyrafinowanych wyborów dotyczących kierunków badań i zespołów. Dzisiejszy dzień jest efektem wysiłku całego zawodowego, ale też społecznego Państwa życia. Bez wątpienia Państwo czynili to z potrzeby serca, z własnej wrażliwości intelektualnej, wyobraźni naukowej, dociekliwości badawczej, nie myśląc o tym jak odwdzięczy się Państwu za to macierzysta uczelnia oraz społeczność akademicka.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane