Aktualności

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego w Łodzi
15 sierpnia 2019

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej stoczonej w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Z tej okazji wojewoda łódzki Zbigniew Rau zaprosił mieszkańców naszego regionu na uroczyste obchody tego ważnego wydarzenia.

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej w intencji Ojczyzny sprawowanej pod przewodnictwem ks. abp. Grzegorza Rysia, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, komendant 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego - Dowódca Garnizonu Łódź płk Zdzisław Frątczak, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi ppłk Dariusz Łyko oraz szef sztabu 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Marcin Siudziński złożyli wieniec przy pomniku Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

W trakcie uroczystej koncelebry metropolita łódzki wyraził postawę wdzięczności wobec Boga za to, że możemy żyć w wolnej i suwerennej Polsce dzięki odwadze i czynom żołnierza polskiego: - Przychodzimy, aby wielbić Boga i dziękować za wszystko co czyni w dziejach naszej Ojczyzny, za wszystkie wielkie dzieła, które się w niej dokonują. Przychodzimy dziękować za ludzi, którzy wywalczyli wolność dla naszego kraju i którzy ją potrafili obronić w roku 1920 – powiedział abp Grzegorz Ryś.

Po uroczystym nabożeństwie wojewoda łódzki wraz z wicemarszałkiem województwa, przedstawicielami duchowieństwa, kombatantów oraz służb mundurowych, złożyli wiązankę kwiatów przy pomniku ks. Ignacego Skorupki oraz zapali znicze pamięci pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II. Następnie poczet wojskowy zmienił wartę honorową i podniósł flagę państwową przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Orkiestra łódzkiego MPK odegrała hymn narodowy.

Wojewoda w swoim przemówieniu podkreślił rolę dzisiejszego święta w budowaniu narodowej tożsamości oraz znaczenie Wojska Polskiego w utwierdzaniu suwerenności Ojczyzny – Żołnierzy Polskich na przestrzeni dziejów łączyło przekonanie, że siła obcych nie może przesądzać o losie Polaków. To Wojsku Polskiemu zawdzięczamy skuteczne przywrócenie niepodległości i suwerenności państwa oraz jego obronę. To w tym suwerennym państwie niepodległy naród może kultywować dzisiaj naszą polską tożsamość wyrosłą z rodzimej tradycji, z narodowej kultury. Może on kreować i promować własne organizacje społeczne i instytucje publiczne. Ponadto Wojsku Polskiemu zawdzięczamy skuteczność w realizacji polskiej racji stanu w stosunkach międzynarodowych - powiedział wojewoda Zbigniew Rau.

W uroczystościach uczestniczył porucznik ZWZ-AK, który 15 sierpnia obchodził 100 urodziny. Z tej okazji wojewoda łódzki złożył szanownemu kombatantowi życzenia i wręczył list gratulacyjny.

Po wystąpieniu odczytany został Apel Pamięci Oręża Polskiego. Później kompania honorowa Wojska Polskiego reprezentowana przez 7. Dywizjon Lotniczy w Nowym Glinniku (jednostka znajduje się w strukturach 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim) oddała salwę honorową na cześć żołnierzy. W dalszej części uroczystości wojewoda łódzki, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz organizacji kombatanckich złożyli kwiaty i wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów wojsk aeromobilnych, 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, straży pożarnej, oddziału konnego straży miejskiej oraz orkiestry dętej MPK.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane