Aktualności

Coraz więcej nowoczesnych dworców w województwie łódzkim
10 lipca 2020

W powiecie piotrkowskim wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej rozpoczynającej się budowy dworców kolejowych w Gorzkowicach i Wilkoszewicach.

- Cieszę się z inwestycji, które powodują zrównoważony rozwój i niwelują różnice między regionami Polski. Życzę, żeby ta budowa przebiegała sprawnie, a mieszkańcy regionu mogli szybko korzystać z komunikacji kolejowej – powiedział Karol Młynarczyk.

Na dworcach po zakończeniu inwestycji do dyspozycji podróżnych zostaną oddana otwarte: poczekalnia zewnętrzna oraz ogólnodostępne toalety. Nowe dworce w Gorzkowicach i Wilkoszewicach zostały zaprojektowane jak parterowe budynki, co w praktyce wyeliminowało bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami.  Na dworcach i w ich otoczeniu będą także zainstalowane tablice dotykowe z planami obiektów, które ułatwią poruszanie i orientację osobom niewidzącym i niedowidzącym.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane