Aktualności

Nowa inwestycja w Tuszynie
2 września 2020

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński podpisał dziś umowę o udzieleniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej (ul. Źródlana) w Tuszynie.

Umowa została zawarta z Gminą Tuszyn reprezentowaną przez burmistrza Witolda Małeckiego.

Długość odcinka, na której realizowana będzie inwestycja to 0,42 km. Całkowita wartość zadania wynosi 480 891,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Planowane zakończenie inwestycji przypada na koniec grudnia 2020 roku.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane