Aktualności

Międzynarodowa konferencja na temat pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych
16 czerwca 2015

W Łodzi odbyła się XII Międzynarodowa konferencja "Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych - mity i rzeczywistość. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego". Organizatorami wydarzenia są Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. w Łodzi i Kuratorium Oświaty w Łodzi.

- Należy nas wszystkich uświadomić jak należy postępować udzielając pierwszej pomocy. Wiem, że Państwa obecność i przygotowane referaty pomogą nam poszerzyć naszą wiedzę na temat, który jest niezwykle ważny - powiedziała do zebranych w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień na tematy dotyczące między innymi: stanu przygotowania społeczeństwa do skutecznego udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych, funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w świetle działań kontrolnych NIK, powiadamiania ratunkowego i numeru 112, metod postępowania i koordynacji pracy służb ratowniczych i mundurowych w katastrofach masowych, roli powszechnej edukacji w przygotowaniu społeczeństwa do udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem technik teleinformatycznych.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane