Komunikaty prasowe

29 sierpnia 2018
Wojewoda łódzki Zbigniew Rau zaprasza na uroczyste obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość.

Data: 30 sierpnia 2018 roku    
Godzina: 11:00    
Miejsce: Pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, Łódź
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane