Komunikaty prasowe

14 sierpnia 2019
Święto Wojska Polskiego w Łodzi
Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi Jarosław Wasilewski i komendant 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego Dowódca Garnizonu Łódź Zdzisław Frątczak zapraszają Państwa na wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego.

  - godz. 09:00 Zbiórka pocztów sztandarowych na pl. Jana Pawła II przed Bazyliką Archikatedralną (Łódź, ul. Piotrkowska 265)
 
  - godz. 09:30 Uroczysta Msza Św. w Bazylice Archikatedralnej celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia

   - godz. 10:45 Uroczystości przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza:
 
    - zmiana warty
    - przemówienie wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau
    - apel pamięci Oręża Polskiego
    - salwa honorowa
    - złożenie wieńców i kwiatów
    - defilada kompanii honorowych
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane