Kalendarz wydarzeń

20 maja 2017 godz. 09:00
  Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi
  Miejsce:

Łódź, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Pomorska 251, Aula 1000

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane