Kalendarz wydarzeń

12 stycznia 2018 godz. 15:00
  XX Jubileuszowy Przegląd Szopek Bożonarodzeniowych Dąbrowa 2018
  Miejsce:

Dąbrowa (powiat łódzki wschodni), Dom Pomocy Społecznej, Dąbrowa 1

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane