Kalendarz wydarzeń

17 kwietnia 2018 godz. 10:00
  Konferencja regionalna Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców i Samorządu Terytorialnego
  Miejsce:

Łódź, Hotel Ambasador, ul. Kilińskiego 145

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane