Kalendarz wydarzeń

13 czerwca 2019 godz. 10:00
  Uroczystości upamiętniające pobyt w Łodzi Ojca Świętego Jana Pawła II, Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi
  Miejsce:

Łódź, tablica pamiątkowa na budynku Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane