Przegląd prasy

Gazeta Polska Codziennie (Łódź) 14 września 2017
Brakuje pieniędzy dla schroniska

Władze Łodzi co roku zbyt mało pieniędzy przeznaczają na opiekę nad osobami bezdomnymi, a jest to jeden z obowiązków magistratu. Dla przykładu: bilans schronisk Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta to 100 tys. zł straty. Ale kłopotów może być wkrótce więcej, bo z powodu nowych przepisów zmniejszy się liczba miejsc dla bezdomnych. A łódzki MOPS nie jest na to przygotowany...

Więcej na s.1
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane