Szpitale

Województwo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
tel.: (+48) 42 251-60-11
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane