Spis kart informacyjnych dot. decyzji

Miesiąc:
Numer372
Data13 stycznia 2016
Znak sprawyIA-II.7840.451.2015.IK
Rodzaj dokumentu

Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 483 na działce nr 300/1 obręb 4 Buczek IA-II.7840.451.2015.IKNumer373
Data14 stycznia 2016
Znak sprawyIA-II.7820.12.2015.PG
Rodzaj dokumentu

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie węzła Tuszyn na autostradzie A-1 o dodatkową łącznice kierunek Łódź – Gdańsk IA-II.7820.12.2015.PGNumer374
Data18 stycznia 2016
Znak sprawyIA-II.7820.10.2015.ŁR
Rodzaj dokumentu

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 Węzeł Łódź Teofilów – DK 91 w m. Słowik odc. 2 IA-II.7820.10.2015. ŁR • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane