Cudzoziemcy

 

 

 
Zezwolenie na pobyt czasowy – nowe wnioski
 

Od 12 lutego 2018 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy.

W związku z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach wprowadzone zostaną także nowe formularze dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i w celu korzystania z mobilności długoterminowej.

Wprowadzone zostały również nowe wzory załącznika nr 1 i 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.

Nowe formularze określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. (ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod pozycją 333), które dostępne jest http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/333/1

W celu wdrożenia dyrektywy (2014/66/UE) do ustawy o cudzoziemcach wprowadzono także dwa nowe rodzaje zezwolenia na pobyt czasowy, które będą wydawały urzędy wojewódzkie:

 1. w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 2. w celu korzystania z mobilności długoterminowej, także w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Nowe wnioski będą dostępne od poniedziałku 12 lutego na stronie cudzoziemcy.gov.pl.

 

Informacje podane na stronie nie są źródłem prawa.

Źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych. Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny i pomocniczy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy: so@lodzkie.eu

Dyżury telefoniczne w Oddziale Cudzoziemców
 
w sprawach: zaproszeń, pobytu obywatela Unii Europejskiej i pobytu stałego dla posiadaczy Karty Polaka
pod numerem (42) 664-17-08
 
czwartek w godz. 9.00 - 14.00  w sprawach legalizacji pobytu i pracy (42) 664-17-22
wtorek w godz. 10.00 - 15.00 w pozostałych sprawach (42) 664-17-22

*****

Komunikat

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od  1 października 2018 r. w prowadzonych postępowaniach przyjmuje się następujące kryteria dochodowe:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł,
 2. dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł.

*****

Komunikat dotyczący prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, od dnia 12 października 2017 r. wojewoda podlaski został wyznaczony jako organ właściwy w zakresie:

 1. przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka
 2. wydawania decyzji w powyższych sprawach.

Z właściwości wojewody podlaskiego mogą skorzystać obywatele Republiki Białorusi albo osoby posiadające w tym państwie status bezpaństwowca.

Dla obywateli pozostałych państw, organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności pozostaje wyłącznie konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy za granicą.

Link do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka poniżej:

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka należy kontaktować się z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku - link poniżej:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kalendarz wydarzeń
Miesiąc:
« kwiecień »
PWŚCPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
GRUNTReforma edukacjiniepoOchrona danych os.maluch+mam4+senior500+inwestatlasepuapFundusz Azylu, Migracji i IntegracjiKarta Dużej RodzinyBezpieczeństwo teleinformatyczne E-administracja - zadowolony klientNagroda gospodarcza województwa łódzkiegoKoordynacja świadczeńSerwis "Niepodległość"Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowegopomoc dla bezdomnychLokalizacja urzęduInicjatywa Obywatel
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane