Czasowe zaprzestanie działalności

Wykaz podmiotów leczniczych, dla których Wojewoda Łódzki wyraził zgodę na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35:
  -  Pododdział Urologii -  terminie od 1 listopada 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. do godz. 7.30
 
Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3:
-     Oddział Dziecięcy  w terminie:    20 grudnia 2018 r. – 3 stycznia 2019  r.
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 :
  -  Oddział Chorób Wewnętrznych  - w terminie od 24 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.
  -   Pododdział Geriatrii – w terminie od 24 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.
ww. Oddziały szpitalne zlokalizowane są w Zgierzu przy ul. A. Struga 2/4
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane