Pomoc dla osób bezdomnych i potrzebujących

Ważne informacje


Zimowa pora to wspaniała okazja do spędzania wolnego czasu poza domem, jak również na terenach oddalonych od miejsca zamieszkania. Wypoczywając aktywnie w czasie tegorocznych ferii zimowych dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób, pamiętać należy o zachowaniu ostrożności i rozsądku oraz zastosować się do kilku następujących zasad:

Bezpieczne miejsca do zabawy, szczególnie te służące zimowym szaleństwom, to takie, które znajdują się daleko od ulic, skrzyżowań, mostów i torów kolejowych. Pamiętać należy o bezpiecznych i rozsądnych formach zabawy, takich które nie zagrażają innym.
Stanowczo omijać należy zamarznięte rzeki, jeziora kanały i stawy! Pozornie gruby lód może w każdej chwili załamać się pod ciężarem. Najlepiej korzystać ze specjalnie przygotowanych lodowisk.

Szczególną ostrożność należy zachować na drogach. Pamiętać trzeba, że w warunkach zimowych droga hamowania jest znacznie dłuższa a widoczność ograniczona. Pamiętać należy, że zaczepianie sanek, nart do pojazdów mechanicznych takich jak motocykl czy samochód jest niebezpieczne!

Ubierając się stosownie do pogody zawsze należy być widocznym na drodze, dobrze jest używać elementów odblaskowych.

Zawsze należy informować rodziców lub opiekunów gdzie z kim wybieramy spędzić wolny czas, a powrót planować o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku.

Pamiętać należy, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia stanowią zwisające z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim miejscu lepiej zrezygnować z przebywania czy zabawy i powiadomić o sytuacji osoby dorosłe lub straż pożarną, które usuną niebezpieczeństwo.

Wszelkie ważne informacje dotyczące form zorganizowanego wypoczynku, a także porady dla rodziców i opiekunów znaleźć można na następujących stronach internetowych:


Ulotka dotycząca zasad bezpiecznego wypoczynku znajduje się pod adresem: http://pis.lodz.pl/data/other/rok_jk_ulotka_bezpieczny_wypoczynek_zimo_1.pdf
http://pis.lodz.pl/data/other/bezpieczny_wypoczynek.pdf

W ramach akcji Bezpieczny Autokar Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Łodzi przeprowadzać będą wzmożone kontrole przewozu osób, odbywającego się na głównych szlakach województwa łódzkiego, takich jak Autostrady A1 i A2.

W Łodzi wyznaczone zostały PUNKTY KONTROLI POJAZDÓW

Kontrole autokaru można zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem pod numer telefonu:
42 639 80 68  oraz na adres e-mail: sekretariat @witd.lodz.pl.

Ponadto na stronie internetowej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zamieszczony został wykaz punktów kontroli autokarów przewożących dzieci na terenie województwa łódzkiego  http://www.lodzka.policja.gov.pl/el1/aktualnosci/3707,AKTUALNY-WYKAZ-STATYCZNYCH-PUNKTY-KONTROLI-AUTOKAROW.html

Istnieje również możliwość sprawdzenia szczegółowych danych autokaru na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji po adresem www.bezpiecznyautobus.gov.pl

W przypadku zastrzeżeń i wątpliwości dotyczących warunków sanitarnych wypoczynku na terenie województwa łódzkiego istnieje możliwość zgłaszania ich do:

 • właściwej dla miejsca wypoczynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (wykaz adresów, telefonów, w tym całodobowych telefonów alarmowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem e-mail: http://pis.lodz.pl/stacje_powiatowe.htm) o Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi pod numerami telefonów: 42 253 63 05 i 42 253 63 06 oraz adresem e-mail: wsselodz@pis.lodz.pl a po godzinach pracy i w dni wolne pod numer 697 992 297

WANE TELEFONY:

 • POLICJA – 997
 • STRAZ POŻARNA – 998
 • POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
 • OGÓLNOPOLSKI NUMER ALARMOWY – 112
 • GOPR/TOPR – 601 100 300 lub 985
 • WOPR – 601 100 100
 • WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁODZI - 987
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane