Aktualności - w skrócie

Inwestycje w intelekt
22 stycznia 2014

70 studentów największej uczelni technicznej regionu – Politechniki Łódzkiej zgłosiło swoje dokonania do konkursu, którego celem było zdobycie jednorazowych stypendiów przyznawanych przez Fundację PŁ. 10 nagrodzonych laureatów, to nie tylko najlepsi słuchacze wykazujący się znakomitymi wynikami w nauce, ale również niezwykle aktywni poza murami szkoły, także na arenie międzynarodowej. Swoisty sukces osiągnął Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, na którym uczy się aż czterech nagrodzonych. Po dwóch reprezentantów ma Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Swoich ludzi mają też Wydziały – Chemiczny i Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Rektor Politechniki Łódzkiej, profesor Stanisław Bielecki uznał laureatów za ambasadorów uczelni na świecie.

W uroczystości wręczenia stypendiów wzięli udział: wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i marszałek Witold Stępień. – Przynosicie chwałę nie tylko uczelni, ale miastu i regionowi. Jesteście znakomicie wykształceni, aktywni naukowo i społecznie. Gratuluję Wam i dziękuje – mówiła Pani wojewoda, ściskając dłonie studentom.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane