Struktura organizacyjna urzędu

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-01
fax: (+48) 42 664-10-81
Pracownicy: znajdź pracownika

Dyrektor
Małgorzata Wójcik-Powłoka
tel.: (+48) 42 664-17-01
pokój: piętro II, pok. 27

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy realizacja zadań wojewody objętych działami administracji rządowej:

 • administracja publiczna w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,
 • wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne,
 • sprawy wewnętrzne w zakresie kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz obywatelstwa.
 • Godziny pracy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi czynny jest we wszystkie dni robocze w następujących godzinach:

Poniedziałek 8.00-15.45
Wtorek 10.00-17.45
Środa 8.00-15.45
Czwartek 8.00-15.45
Piątek 8.00-15.45

Jeżeli dzień wolny wypada we wtorek, w następny dzień roboczy urząd czynny jest w godzinach 10.00-17.45.

Godziny pracy Oddziału Cudzoziemców

Poniedziałek 8.30-14.30
Wtorek 10.00-17.00
Czwartek 8.30-14.30
Piątek 8.30-14.30

Jeżeli dzień wolny wypada we wtorek, w następny dzień roboczy urząd czynny jest w godzinach 10.00-17.45.

Sprawy związane z obsługą cudzoziemców realizowane są w siedzibie Wydziału  w Łodzi oraz – w zakresie ograniczonym do przyjmowania wniosków o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń, legalizacji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej   i członków ich rodzin, przyjmowania dokumentów dotyczących legalizacji pobytu obywateli państw trzecich, z wyjątkiem przyjmowania wniosków w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.


Godziny pracy oddziału paszportowego na terenie województwa łódzkiego.

 • Oddział paszportowy w Łodzi czynny jest we wszystkie dni robocze, w następujących godzinach:
  Poniedziałek 8.00-15.45
  Wtorek 10.00-17.45
  Środa 8.00-15.45
  Czwartek 8.00-15.45
  Piątek 8.00-15.45

Jeżeli dzień wolny wypada we wtorek, w następny dzień roboczy urząd czynny jest w godzinach: 10.00-17.45.
 

 • Oddział paszportowy w Piotrkowie Trybunalskim czynny jest we wszystkie dni robocze, w następujących godzinach:
  Poniedziałek 8.00-15.45
  Wtorek 10.00-17.45
  Środa 8.00-15.45
  Czwartek 8.00-15.45
  Piątek 8.00-15.45

Jeżeli dzień wolny wypada we wtorek, w następny dzień roboczy urząd czynny jest w godzinach: 10.00-17.45.
 

 • Oddział paszportowy w Sieradzu czynny jest we wszystkie dni robocze, w godzinach:
  Poniedziałek 8.00-15.45
  Wtorek 10.00-17.45
  Środa 8.00-15.45
  Czwartek 8.00-15.45
  Piątek 8.00-15.45

Jeżeli dzień wolny wypada we wtorek, w następny dzień roboczy urząd czynny jest w godzinach: 10.00-17.45.

 • Oddział paszportowy w Skierniewicach czynny jest we wszystkie dni robocze, w następujących godzinach:
  Poniedziałek 8.00-15.45
  Wtorek 10.00-17.45
  Środa 8.00-15.45
  Czwartek 8.00-15.45
  Piątek 8.00-15.45

Jeżeli dzień wolny wypada we wtorek, w następny dzień roboczy urząd czynny jest w godzinach: 10.00-17.45.
 

Dyrektor Wydziału przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 14:00 do 17:00.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane