Komunikaty urzędowe

Miesiąc:
18 grudnia 2013
W dniu 18.12.2013 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję nr 440/13 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na polegających na wykonaniu „przebudowie wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2506E w km 0+369 w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami”, działka nr 40 obręb Topola Królewska (teren kolejowy zamknięty)
17 grudnia 2013
W dniu 16.12.2013 r. Wojewoda Łódzki decyzją nr 436/13 udzielił Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59 pozwolenia na rozbudowę MOP NIESUŁKÓW z kategorii I do kategorii II, w pasie autostrady A- 2 Stryków -Konotopa
17 grudnia 2013
W dniu 16.12.2013 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję nr 437/13 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę: wykonanie robót budowlanych Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane