Komunikaty urzędowe

9 stycznia 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że na wniosek „Wodociągów i Kanalizacji-Zgierz” Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym, zamkniętym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kontrewers oraz ul. Miodowej – przejście pod torami PKP, dz. nr ewid. 59, obręb 135 w Zgierzu”, przewidzianego do realizacji na działce o nr 59, obręb 135, m. Zgierz, pow. zgierski, woj. łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane