Komunikaty urzędowe

17 stycznia 2019
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadamia, że 17 stycznia 2019 r. została wydana decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur ø180PE 100 SDR17,6 w Jedliczach A i B gm. Zgierz”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr 180, obręb Jedlicze B oraz o nr 161/4, obręb Jedlicze A, gm. Zgierz, pow. zgierski, woj. łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane