Zamówienia publiczne

Tytuł:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy budynku Nr 3 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 73
Numer sprawy:KPB-V.273.30.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2019-08-12
Termin składania ofert:2019-08-27 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane