Zamówienia publiczne

Tytuł:Zakup regałów do przechowywania dokumentów w ramach projektu nr 7/7-2017/OG-FAMI pn. „Łódzkie bez barier dla cudzoziemców”
Numer sprawy:KPB-V.273.35.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2020-09-02
Termin składania ofert:2020-09-14 godz. 11:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane