Zamówienia publiczne

Tytuł:Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Numer sprawy:KPB-V.273.20.2020
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
Data zamieszczenia postępowania:2020-10-15
Termin składania ofert:2020-11-02 godz. 11:00
Pliki:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane