Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data12 lipca 2018
Podmiot kontrolowanyGmina Witonia
Temat

Prawidłowość wykorzystania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 46 400 zł na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Witoni położonego przy ul. Stefana Starzyńskiego 6A, 99-335 Witonia”

Podmiot kontrolujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z kontroli znajduje się w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 209A


Data6 lipca 2018
Podmiot kontrolowanyGmina Łowicz
Temat

prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., przekazanej gminom w 2017 roku z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data4 lipca 2018
Podmiot kontrolowanyWójt Gminy Zgierz
Temat

Wydawanie, odmowa wydania, zmiana zakresu i cofnięcie przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także prowadzenie rejestru wydanych i cofniętych zezwoleń

Podmiot kontrolujący Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Piotrkowska 104, parter, pokój nr 023


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane