Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data21 maja 2018
Podmiot kontrolowanyGmina Miasto Łódź
Temat

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne niezbędne do realizacji zadania związanego z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Podmiot kontrolujący Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiPełna dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji, ul. Piotrkowska 104, pok. 233.


Data17 maja 2018
Podmiot kontrolowanyPrezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
Temat

Sprawdzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców.

Podmiot kontrolujący Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w Wydziale Infrastruktury – ul. Piotrkowska 104 piętro IV, pokój nr 421.


Data10 maja 2018
Podmiot kontrolowanyGmina Ksawerów
Temat
Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiprawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., przekazanej gminom w 2017 roku z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin.


Data9 maja 2018
Podmiot kontrolowanyGmina Łowicz
Temat

a) prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2017 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, § 2010),
b) zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo – finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku – przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31.12.2017 r.,

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane