Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
25 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Jeżów, znak: PNIK-I.4131.381.2017 z 25 kwietnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXIX/184/2017 Rady Gminy Jeżów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Jeżowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jeżów.
22 maja 2017 Zawiadomienie Sejmiku Województwa Łódzkiego, znak: PNIK-I.4131.371.2017 z 25 kwietnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXV/458/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu.
22 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy w Nowym Kawęczynie, znak: PNIK-I.4131.391.2017 z 26 kwietnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXVI/132/2017 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy.
12 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Pabianice, znak: PNIK-I.4131.430.2017 z dnia 12 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Pabianice.
12 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Pabianice, znak: PNIK-I.4131.430.2017 z dnia 12 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Pabianice.
12 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Pabianice, znak: PNIK-I.4131.430.2017 z dnia 12 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Pabianic.
10 maja 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Działoszynie, znak: PNIK-I.4131.418.2017 z 10 maja 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIV/225/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Działoszyn.
9 maja 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Zduńska Wola, znak: PNIK-I.4131.414.2017 z 9 maja 2017 r. o wszczęciuz urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIV/252/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Wymysłów i Gajewniki.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane