Zawiadomienia wojewody

Miesiąc:
16 sierpnia 2017 Zawiadomienie Rady Gminy Zgierz, znak: PNIK-I.4131.705.2017 z 16 sierpnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVII/509/17 Rady Gminy Zgierz z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wygaśnięcia użytkowania działki numer 219/3 w obrębie Nowe Łagiewniki przez Sołectwo Łagiewniki Nowe.
16 sierpnia 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Krośniewicach, znak: PNIK-I.4131.695.2017 z 16 sierpnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXV/239/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Krośniewice.
9 sierpnia 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Działoszynie, znak: PNIK-I.4131.697.2017 z 9 sierpnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXIX/256/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 765/2, 766/2, 767/2, 768/3 położonych w obrębie Sadowiec oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/237/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 24 maja 2017 r.
9 sierpnia 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Łasku, znak: PNIK-I.4131.694.2017 z 9 sierpnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXV/382/17 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Wola Łaska, gmina Łask.
8 sierpnia 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Sulejowie, znak: PNIK-I.4131.691.2017 z 8 sierpnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLII/356/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie”.
8 sierpnia 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Sulejowie, znak: PNIK-I.4131.692.2017 z 8 sierpnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania, określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu kontroli legalności uchwały Nr XLII/355/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie.
7 sierpnia 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Strykowie, znak: PNIK-I.4131.679.2017 z 7 sierpnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVIII/322/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stryków.
7 sierpnia 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Strykowie, znak: PNIK-I.4131.679.2017 z 7 sierpnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVIII/322/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stryków.
7 sierpnia 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Strykowie, znak: PNIK-I.4131.679.2017 z 7 sierpnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXVIII/322/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stryków.
4 sierpnia 2017 Zawiadomienie Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, znak: PNIK-I.4131.685.2017 z 4 sierpnia 2017 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXV/284/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia mienia gimnazjum.
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane